BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Instrukcja korzystania z BIP

Informacje publiczne zawarte w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są odwiedzającym stronę spółki Warszawska Kolej Dojazdowa.
W celu uzyskania informacji udostępnionych w niniejszym serwisie, należy wybrać interesujący temat z menu BIP, bądź wyszukać go za pomocą wyszukiwarki – wpisując słowo klucz interesującego Państwa tematu.

Informacje, które nie są udostępnione w BIP:

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198).

Za udzielenie informacji publicznej może zostać pobrana opłata
w przypadku, gdy będzie wiązała się z poniesieniem przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych z koniecznością przetworzenia dokumentów na formę wskazaną we wniosku.
W takim przypadku wnioskodawca powiadamiany jest o wysokości opłaty (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198).

Wypełniony wniosek należy przesłać:

Na adres poczty elektronicznej: wkd@wkd.com.pl

Listownie na adres:
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 23
05-825 Grodzisk MazowieckiPodpisał: WKD sp. z o.o.
Dokument z dnia: 12.03.2014
Dokument oglądany razy: 9 253
Opublikował: WKD sp. z o.o.
Publikacja dnia: 15.01.2019